• Background Image

    Personvern

Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Rakkestad Regnskapslag SA samler inn og bruker personopplysninger.

Bedriftsinformasjon
Rakkestad Regnskapslag SA
Org.nr: 970 024 387
Tlf: 69 22 60 90
www.rakkestadregnskapslag.no
post@rgrl.no

 

Forretningsadresse: Postboks 98, 1891 Rakkestad

Besøksadresse: Storgata 2, 1890 Rakkestad

 

Behandlingsansvarlig

Rakkestad Regnskapslag SA, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Hva samler vi inn og hvorfor?

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning og drive markedsføring. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi grunnlag for leveranse, fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring.

Analyseverktøy

På våre nettsider bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Dette er et verktøy som gir oss innsikt i blant annet hvordan brukere beveger seg på nettsiden, hvor lenge de oppholder seg på en side og hvilken nettside de var på før www.rakkestadregnskapslag.no, ved hjelp av informasjonskapsler. Dette verktøyet benytter vi for å forbedre våre nettsider og dens brukeropplevelse, forstå brukermønstre, måle effektivitet av markedsaktiviteter og analysere statistikk om trafikk på siden. Standardinnstillingen til Google Analytics gjør at verktøyet registrerer besøkendes IP-adresser. Ifølge Datatilsynet er en IP-adresse definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi benytter oss derfor av IP-anonymisering i Google Analytics. På den måten anonymiseres brukerens IP og den blir ikke lagret eller sporbar.

Data registrert gjennom Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Opplysninger registrert med Google Analytics er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Ved besøk på www.rakkestadregnskapslag.no vil det bli lagret informasjonskapsler på brukerens enhet. Informasjonskapsler, eller cookies på engelsk, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Disse tekstfilene brukes for å kjenne igjen brukeren og gi han/henne en mer brukertilpasset opplevelse. Dette kan for eksempel bety forhåndsutfylte felter, lagret språkvalg eller andre funksjoner for å gjøre hjemmesiden mer brukervennlig.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Brukeren kan selv velge om lagring av informasjonskapsler skal tillates eller ikke. Dette gjøres i brukerens nettleser. Klikk her for framgangsmåte.

Informasjonskapsler for persontilpasset markedsføring

I vår markedsføring benytter vi oss av digitale kanaler som Googles annonsenettverk og Facebook. Vi ønsker at vår markedsføring skal være nyttig og ha verdi for brukerne som måtte se den. Derfor benytter vi oss av personaltilpasset markedsføring. For at vi skal kunne målrette til spesifikke brukere på denne måten, bruker vi Facebook Pixel og Google Remarketing Tag. Disse verktøyene gir hver bruker en unik og ikke-sporbar ID ved å lagre en informasjonskapsel på brukerens enhet. På denne måten kan brukeren kjennes igjen på andre nettsider eller apper og motta persontilpasset markedsføring.

 

Nyhetsbrev

Rakkestad Regnskapslag SA sender ut nyhetsbrev. For å motta dette nyhetsbrevet må brukeren selv melde seg opp og aktivt samtykke til å motta nyhetsbrev ved å sjekke av en avkryssingsboks. Nyhetsbrevets formål er å fortelle kunder om nyheter, aktiviteter og tilbud. E-postadressen deles ikke med tredjepart og slettes når du sier opp nyhetsbrevet.

 

Kontaktskjema

Kontaktskjema på nettsiden www.rakkestadregnskapslag.no brukes til å sende inn forespørsler om tilbud, bestillinger eller ønske om kontakt med en salgs- eller kundeansvarlig, og ved andre spørsmål vedrørende Rakkestad Regnskapslag SA sine tjenester og virke. Forespørselen slettes etter at saken er avsluttet og spørsmålet er besvart, senest 30 dager etter.

 

Opplysninger om ansatte

Rakkestad Regnskapslag SA samler inn personopplysninger om sine ansatte for å kunne utbetale lønn og oppfylle arbeidsgivers ansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Rakkestad Regnskapslag SA sine nettsider.

 

Informasjonssikkerhet

Rakkestad Regnskapslag SA plikter å behandle personopplysninger på en sikker måte. Rakkestad Regnskapslag SA etterlever og opererer etter Datatilsynets prinsipper for informasjonssikkerhet.

Konfidensialitet – hindre uvedkommende i å få tilgang på opplysningene

Integritet – ingen uautorisert eller utilsiktet endring av opplysninger

Tilgjengelighet – opplysningene er tilgjengelige når tilgang er nødvendig

For å sikre dine personopplysninger er det kun autoriserte personer, underlagt taushetsplikt, som har tilgang til opplysningene. Tilgang er begrenset med et sterkt og unikt passord. All overføring av personopplysninger skjer gjennom kryptert tilkobling, så langt dette er mulig. Rakkestad Regnskapslag SA har rutiner for utlevering av opplysninger dersom dette skulle bli forespurt.

 

Brukerens rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Rakkestad Regnskapslag SA har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Rakkestad Regnskapslag SA sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Rakkestad Regnskapslag SA ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. For å be om innsyn, sletting, endring eller supplering kan du sende en e-post til post@rgrl.no .